Zajímá Vás něco?

Ozvěte se nám.

Informovat se můžete na čísle +420 734 140 810,
nebo nám napište zprávu. 

Středním školám nabízíme možnost využít našeho autorského produktu s názvem Marketing pro školy, jehož cílem je zvýšit atraktivitu jednotlivých oborů a školy samotné, ale především také zvýšit počty přihlášek. Této problematice se věnujeme již od roku 2014 a na základě aktuálních požadavků moderních technologií na internetu produkt neustále zdokonalujeme.

Cíl realizace

zvýšení prestiže školy, nárůst podaných přihlášek, propagace konkrétních oborů

Produkt určen pro

střední školy ČR

Zkušenosti v oboru

od roku 2014

 • 01

  Vstupní analýza

  Prvním krokem je seznámení se s prostředím dané školy a hledání příležitostí, kterou škola disponuje. Na tomto základě vzniká dokument, popisující jednotlivé tipů a doporučení pro zadavatele.

 • 02

  Multimediální obsah

  Video a fotografie prezentuje nejefektivnější způsob, jak předávat sdělení. Sledujeme aktuální trendy a promítáme je do dílčích sdělení. Našimi aktéry jsou samotní žáci, učitelé nebo absolventi.

 • 03

  Kampaňový web

  Produktový web je klíčem k úspěšné kampani. Je zaměřen na konkrétní téma a podporuje tak zájem potenciálního žadatele o studium. Cílem produktového webu je konverze, tedy podání elektronické přihlášky.

 • 04

  Kampaň na sociálních sítích

  Sociální sítě představují prostředí, v němž každodenně tráví svůj čas námi vytipovaná cílová skupina. Díky multimediálnímu obsahu jsme schopni dostat uživatele ze sociálních sítí přímo na produktový web. ​

 • 05

  Supervize

  Celý proces je nutné řídit, případně pozměňovat na základě aktuálně situace. Využít aktuální příležitosti, která se v určitý moment naskytne. V tom tkví kouzlo kampaní. Snažíme se je za vás nejen řídit, ale také přinášet průběžné postřehy, které celkové kampani pomohou.

 • 06

  Vyhodnocení

  Výsledky celé kampaně přinášejí cenná analytická data, současně tyto ukazatele reprezentují výši zájmu o jednotlivé příspěvky. Po dané kampani poskytujeme finální analýzu, včetně doporučení dalšího vývoje.

Studentka oboru pečovatelských služeb

Studijní obor propaguje kupříkladu sám student, který stručně shrne, proč se pro obor na dané škole rozhodl.

Web projektu Budoucnost4U

Kampaňový web, který je unikátní ve spojení střední školy se strojírenskou firmou, která nabízí studentům jak praxi, tak budoucí zaměstnání.

až 40%

nárůst podaných přihlášek

až 25%

vyšší návštěvnost dne otevřených dveří

až 700+

nových fanoušků na facebooku

Rozhovor s šéfkuchařem Alcronu v Praze

Nejlepším způsobem, jak ukázat perspektivu studijního oboru, je ukázat absolventa školy, který je v dnešní době úspěšný a tvoří tak vzor mladší generaci.

Kampaňový web

Ideální místo, kde zvýraznit nabízené studijní obory a benefity. Kladným dojmem vždy působí i výborní kantoři, úspěšní absolventy či nadějní studenti.