Pro potřeby prezentace produktu na webu jsme dali přednost 3D modelům před fotografiemi. Práce ve 3D nám nabízí více možností a především je výsledek vizuálně zajímavější.

Produkt reprezentuje plechovka naplněná jemně perlivým vínem. Nejprve jsme tedy vymodelovali objekt plechovky, následně jsme aplikovali jednotlivé textury navrženého obalu a v závěru jsme přidali osvětlení a interakci s tekutinou. Výsledkem jsou atraktivní produktové fotky.

Více informací naleznete v případové studii projektu.