Cílem každého webu je sdělení informací, propagace produktů či služeb, nebo samotný prodej. V dnešní době zároveň potřebujete komunikovat rychle, zaujmout návštěvníka a udržet jeho pozornost. Skvělým způsobem jak toho docílit je použít na webu poutavé fotografie a video.

V rámci příprav nového webu jsme včera strávili den u klienta v Hustopečích nad Bečvou. Cílem bylo zachytit zázemí firmy, používané technologie a natočit medailonky zástupců obchodního týmu. Vytvořený multimediální obsah nám pomůže na webu vytvořit autentickou atmosféru a podpořit tím prezentaci společnosti.