Školství prochází mezigenerační obměnou. U žáků, dnes označovaných generací Z a Alfa, způsobuje kombinace globálního prostředí s užíváním sociálních sítí růst nároků a očekávání. Škola je postavena před novou výzvu, jak těmto nárokům čelit, aby byla pro žáky atraktivní a moderní institucí. Úspěšná škola je aktivní v online marketingu.

NAŠE PROGNÓZY:

1) Ústup “tradičního marketingu”

Reklama v tištěných médiích, v rádiu či snad formy letáčků jsou na ústupu a snad už každý pochopil, že tudy cesta nepovede. Všechny zmíněné formáty postrádají možnost spojit daný příspěvek s uživateli formou sociálních sítí a současně zde chybí možnost analytických dat, která by poodkryla skutečný zájem uživatelů.

Školy budou naopak svou pozornost více zaměřovat na online prostředí. Webové stránky škol procházejí redesignem s důrazem na tvorbu multimediálního obsahu jako komunikačního prostředku, jež je schopný udržovat pozornost. Texty obecně se budou redukovat potřebné minimum.


2) Zapojení žáků do propagaci školy

Role žáka, zástupce generace Z a Alfa, se mění. Oproti minulosti mají žáci díky aktivitám na sociálních sítích vliv. Tzv. Influenceři tak v průběhu několika let budou součástí marketingové komunikace školy, aby svou specifickou formou dokázali svým vrstevníkům sdělit, v čem je studium na dané škole výjimečné. Žáci mají ohromný mají pro školu ohromný propagační potenciál.

Aktivní zapojení žáků se dá přirovnat k redakčnímu týmu, tvořícím školní časopis. S žáky je nutné průběžně pracovat a průběžně je doplňovat těmi, kteří na školu přicházejí do prvního ročníku.

Tento koncept zatím téměř není využíván. Zapojení žáků předchází interní tématická analýza dané školy, aby bylo jasně dáno, jaké tématické okruhy chce škola prostřednictvím žáků prezentovat ven.


3) Témata školy

Témata školy jsou základním stavebním kamenem, který nebývá pro komunikaci navenek sjednocen. Tato analýza je důležitá pro sjednocení tématických okruhů školy, které se budou prostřednictvím žáků a zaměstnanců školy prezentovat ven.

Mezi častá témata školy patří vybavenost školy, studijní programy, mimoškolní aktivity, úspěšní žáci a absolventi apod.


Co v oblasti školství nabízíme?
  • tvorba webů pro školy
  • revize stávajících webů
  • online kampaň
  • proaktivní školní tým (školení + podkladový materiál)
  • tvorba tématických okruhů školy (podkladový materiál)
  • partneři školy (školení + podkladový materiál)
  • školení na nové trendy v marketing pro školy