Zajímá Vás něco?

Ozvěte se nám.

Informovat se můžete na čísle +420 776 167 274,
nebo nám napište zprávu. 

"Propagace na naší škole získala nový rozměr", říká Hana Mikulášková ze školy MESIT.


Aleš Durďák

marketingový specialista


Díky marketingové koncepci se zvýšil zájem u vytipovaných oborů o 40%. Základem účinné prezentace je kombinace Dne otevřených dveří školy, webové prezentaci a kampani na sociálních sítích. Novinku ve školním roce 2017/2018 tvoří koncept, kde se v rámci propagace školy zapojí samotní žáci.


​​Jak vaše škola vnímá celospolečenské změny na svých žácích?

Naše škola se drží tradičního základu vzdělávání a přizpůsobuje se v průběhu let okolnostem i změnám v chování žáků. Celkově škola vnímá rozdíly mezi žáky různých věkových generací.

Generace Z, což jsou převážně nyní naši žáci, mají vyšší nároky na své okolí i na sebe. Často jsou sociálně izolovaní ve svém virtuálním světě. Chrání si své soukromí a preferují spíše sítě soukromého charakteru – Facebook, Instagram, Youtube. Nároky na vzdělání jsou individuální. Všeobecně víme, že je velký zájem o moderní technologie a v oboru elektro o technické vylepšení.

Hanka Mikulášková, administrativní pracovnice a koordinátorka PR, Škola MESIT

U nás žákům nabízíme nejen kvalitní výuku teorie ale i praxi, moderním vybavení firem v koncernu MESIT. Konkrétně jsou to stroje CNC, obráběcí stroje, využití nových technologií – např ve firmě MESIT Aerospace nebo zde můžeme započítat i výuku s bezpilotním letadlem neboli dronem.

Generaci Alfu teprve očekáváme a to především v oblasti zrychlení přenosu informací – formou interaktivní výuky. Žáci budou chtít mít vše předloženo v co nejkratším čase, nejmenším množství učiva. Pro školu to znamená, že se těmto okolnostem bude snažit přizpůsobit.


Jak se mění škola z hlediska současných potřeb pro žáka?

V současné době máme nové vybavení učebny ICT kvalitnějšími Ntb a novou audiovizuální techniku. Co se týče strojních dílen tak nové CNC stroje – stroje a zařízení v dílnách. U elektro oborů je zajištěna praxe v moderních zařízeních s aktuálním vybavením pro elektro obory.


Co se týká propagace školy, jakými největšími změnami za poslední roky škola prošla?

Propagace na naší škole, i v rámci celého koncernu MESIT, získala nový rozměr a dovoluji si říct, že nabrala nový, žádoucí a také pozitivně vnímaný, směr. Hlavně díky marketingové strategii.

V předešlých letech se řešily pouze jednotlivé propagační dílce a nebyl kladen takový důraz na prezentaci formou online médií. Informace se předávaly z generace na generaci – ústně – na doporučení. Používala se plošná reklama, tisk, propagační materiály, TV.

Díky zrychlenému životnímu stylu se zrychlil i přenos informací. Tím pádem se škola zaměřila hlavně na cílené propagační kampaně školy a jednotlivých oborů sdílené na internetu. Menší část zabírají ostatní podpůrné formy propagace.


Jak obecně vnímáte při propagaci vliv sociálních sítích a videa?

Po vlastní zkušenosti víme, že video sdílené na internetu (virál) má velkou sílu a působnost a díky němu můžeme oslovit nejen více věkových kategorií s různým zaměřením mimo naši cílovou skupinu. To jsou především rodiče a žáci ZŠ.


Jak byste zhodnotila kampaň Skvelavolba.cz, která probíhala ve školním roce 2016/2017?

Zhodnotila bych ji velice kladně. Díky kampani se dostala škola i koncern MESIT více do povědomí veřejnosti a také zde byly pro nás pozitivní ohlasy na jednoduchou manipulaci orientaci v odkazech Skvělé volby.


Jak se projevila tato kampaň výsledkově na počtu podaných přihlášek?

Kampaň Skvělá volba byla jedna z důležitých částí celkové propagace školy. Díky osobní prezentaci na DOD škol a webové prezentaci se zvýšil zájem o 40% u cílené skupiny – strojních a elektro oborů – denního maturitního studia.


Co nového z hlediska marketingu chystáte?

Dalším propagačním cílem naší školy v roce 2017/2018 je přiblížit se více naším žákům i veřejnosti díky online projektu Školní Youtuber. Jedná se o sdílení školního života vybranými studenty formou streamů, vlogů.

Dále otevíráme dva nové obory zaměřené pro chlapce a především pro dívky – Zahradník, Elektromechanik strojů a přístrojů. Pro jejich prezentaci plánujeme propagační kampaň.

Dále chceme pokračovat na webových stránkách v předešlých krátkých ukázkách našich úspěšných žáků. Budou zde prezentovat své dosavadní úspěchy, zkušenosti z praxe a hlavně kam je škola za školní rok posunula dále.

Děkuji za rozhovor

Na čem jsme se spolupodíleli (školní rok 2016/2017)

a) Virální klip “Když víš kam sáhnout”

Jednalo se o kompletní vyhotovení klip, ke kterému jsme vytvořili scénář. Součástí kompletního natáčení bylo zajištění komparzu a lokace. Cílem klipu bylo vtipnou formou komunikovat vytipovaný obor školy.

b) Kam​paňový web http://www.skvelavolba.cz/

Škola využila náš produkt Marketing pro školy, který začlenila do svého marketingového mixu s cílem posílit nábor u vytipovaných oborů. Výsledkem bylo nárůst o 40% u vytipované cílové skupiny (strojní a elektro obory – denní maturitní studium).

Diskuse k článku

Editorial

před 2 roky, 12.9.2017

Fotka s milionovou hodnotou

před 2 roky, 14.9.2017