Zajímá Vás něco?

Ozvěte se nám.

Informovat se můžete na čísle +420 776 167 274,
nebo nám napište zprávu. 

Srovnání před a po realizaci nového školního webu


Karel Motlík

vizuální designér


Jak jsme postupovali při tvorbě nové webové prezentace školy? Jakou strategii jsme zvolili a proč? To se vám pokusím v tomto článku přiblížit. Nejprve si shrneme nedostatky původního webu, vysvětlím naši filozofii vycházející z více jak 10-leté zkušenosti v oboru a na závěr popíši realizaci nové moderní prezentace školy.

Úvodní stránka nové webové prezentace

Nedostatky původního webu

První dojem tvoří úvodní stránka. Ta by měla být v zásadě taková, aby návštěvníka neodradila od dalšího pobytu na webu. Na původní úvodní stránce vládne chaos. Starší weby se nepřizpůsobují zařízení, na kterém se zobrazují, takže nevyužívají celou obrazovou plochu. Výsledkem je velké množství informací na malém prostoru – v tom se na první pohled nikdo nevyzná.

Na podstránce je rozložení webu poněkud lepší. Vidíme levé menu, takže se už na webu lépe orientujeme. Nešťastné je ale zobrazení ve třech sloupcích, od kterého se hned z několika důvodů začalo upouštět. Na první pohled si můžeme všimnout jejich nevyváženosti. Pravý sloupec sahá hluboko do stránky, kam už zbytek webu nepokračuje. Dalším úskalím tohoto rozvržení je špatná flexibilita při zobrazení na mobilních zařízeních. Na chytrém telefonu je nucen člověk pohybovat se nejen nahoru a dolů, ale i vpravo a vlevo. Což děla z webu nepřehledné monstrum.

Původní web můžeme hodnotit jako “funkční”, nepřijde nám ale přehledný, zajímavý ani hezký. U starších webů se málo pracuje s fotografiemi – hlavně kvůli historicky nižší rychlosti připojení. Dnes je trendem fotografie začleňovat přímo do designu webu, což působí osobitěji a navozuje odpovídající atmosféru.

Typografie je na původním webu nevhodně použitá, nevidíme velký rozdíl mezi nadpisem a prostým textem. To znemožňuje rozeznání důležitých věcí od těch méně důležitých. Samotná velikost textu je zvolená špatně a způsobuje horší čitelnost.

Zadání pro nový web

Výchozími podklady pro tvorbu nového webu bylo logo a použité barevné schéma (purpurová, bílá, černá). Primárním cílem bylo zvolit vhodný způsob komunikace s mladou generací.

Naše filozofie

Principy toho, jak přistupujeme k tvorbě nových školních webů, vychází z 10-leté zkušenosti v tomto oboru. Obecně se inspirujeme principy z komerčního sektoru – cílem produktového webu je prodávat. V tomto spatřujeme u studijních oborů jakousi paralelu s produkty.

Škola by tedy měla primárně komunikovat svoje studijní obory, ideálně pomocí tematických fotografií z průběhu studia, jejichž cílem je ukázat spokojené studenty, prostředí školy a atmosféru studia. Obdobně by aktuality, nebo třeba příběhy úspěšných absolventů, vždy měly být doplněny fotografií, případně videem. Vizuální komunikace totiž z velké části ovlivňuje to, jak školu a nabízené obory vnímá potenciální student, rodič, či širší veřejnost.

Realizace nového školního webu

Nová webová prezentace je navržená pro maximální přehlednost a je plně responzivní. Záhlaví slouží pro zaujetí nového návštěvníka – fotografie na pozadí a typograficky zajímavý slogan elegantně nabádají ke spuštění videa s příběhem úspěšného absolventa školy.

V případě většího zájmu se návštěvník může posunutím níže ve stránce seznámit s benefity studia, jednotlivými studijními obory a nejnovějšími příspěvky na webu školy. Díky hojnému použití fotografií a vhodnému rozsahu textů si velice rychle dokáže vytvořit základní představu a zjistit potřebné informace.

Výsledkem naší práce je moderní webová prezentace, kterou díky našemu administračnímu systému ICARD:CMS může spravovat velmi snadno samotné vedení školy.

Diskuse k článku