Zajímá Vás něco?

Ozvěte se nám.

Informovat se můžete na čísle +420 776 167 274,
nebo nám napište zprávu. 

Web, který přiláká pozornost potenciálních studentů školy?


Martin Šáděra

vývojář webových aplikací


Ve školství je to podobné jako v komerčním sektoru. Školy bojují o studenty stejně jako firmy o zákazníky. V tomto článku si ukážeme jeden ze způsobů, jak získat pozornost zákazníka školy, což je zejména budoucí student nebo jeho rodič.

Škola jako firma

Když chce firma upozornit na konkrétní produkt, zapůsobit na konkrétní cílovou skupinu, přesvědčit zákazníka, že je na tom správném místě a může si produkt jednoduše koupit, je nasnadě použít analogii "škola jako firma".

Zkusme si představit školu, jako komerční firmu, která má své produkty, zákazníky, firemní kulturu a benefity:

 • Zákazníkem školy je rodič nebo přímo potenciální student.
 • Produkty v pojetí školy jsou zejména učební obory.
 • Firemní kultura školy je odbornost a přístup kantorů k výuce i ke studentům.
 • Benefity jsou služby "navíc", kterými se škola vymezuje oproti konkurenci.
 • Nákup produktu můžeme analogicky chápat jako podání přihlášky.

Mnoho informací na jednom místě

Většina škol se snaží na jedno místo (hlavní webové stránky) vyčerpávajícím způsobem dostat naprosto všechno, co škola nabízí. Taková webová prezentace školy je pak doslova "nadupaná" velmi velkým počtem menu položek, navigací, formulářů, výročních zpráv a dalších "nezbytně nutných" informací. Výsledkem je web, který sice všechno obsahuje, ale mnohdy se v něm ztrácí nejen ti na které má web zapůsobit, ale také sami zaměstnanci školy.

Rodiče i studenti v dnešní uspěchané době nemají čas složitě na webu hledat informace, které jsou v momentě rozhodování o budoucím studiu důležité.

Jak nabídnout učební obor školy efektivně?

V případě, že komerční firma potřebuje posílit prodej konkrétního produktu, vytvoří si k danému tématu separátní webovou prezentaci, na kterou umístí konkrétní informace pouze k danému produktu. Když tedy například firma Kofola vyrobí limitovanou edici svého nápoje pod značkou "Kofola májová", vytvoří si pro zvýšení prodeje samostatný web, který zábavnou formou popisuje, proč bychom si měli v květnu "Kofolu májovou" koupit.

Podobně jako firma, může i škola vytipovat konkrétní učební obor nebo oborové zaměření, u kterého potřebuje oslovit více studentů a získat tak díky kampani více přihlášek v následujícím školním roce. 

Vyzkoušejte si to v praxi

Zkuste si prohlédnout například tento web střední školy a co nejrychleji najít způsob, jak podat přihlášku na konkrétní studijní obor. Jak dlouho vám to bude trvat? Kolik energie jste schopni hledání a studování takto obsáhlého webu věnovat?

Oproti tomu vyzkoušejte například tento kampaňový web, který je zaměřen na konkrétní studijní obory. Jaký z toho máte pocit?

Školní kampaňový web

Ptáte se, proč vytvářet separátní web, když přece již webovky máte? Benefity kampaňového webu pro školu jsou ve stručnosti tyto:

 • Web je svým obsahem stručný a přehledný. Díky tomu návštěvník webu neztrácí orientaci a nemusí složitě přemýšlet, kde má hledat nebo na co má kliknout.
 • Prezentuje se pouze konkrétní obor nebo oborové zaměření, díky tomu jsou všechny důležité informace na jednom místě.
 • Prezentují se konkrétní benefity, spojené se studiem daného oboru. To umožňuje zapůsobit na návštěvníka webu selektivně a více efektivně.
 • Z webu lze přímo podat přihlášku nebo lze návštěvníka rychle nasměrovat na konkrétní stránku hlavního webu školy, kde jsou důležité informace k přihlášce.
 • Kampaňovým webem můžete cíleně posilovat zájem o konkrétní studijní obor v závislosti na aktuálních potřebách školy.
 • Díky komerční propagaci na sociálních sítích můžete selektivně působit na konkrétní cílovou skupinu potenciálních studentů. V kombinaci s kampaňovým webem se jedná o jednu z nejefektivnějších metod, jak přitáhnout pozornost vašich budoucích studentů.

Hlavním cílem kampaňového webu školy, je soutředit pozornost pouze na konkrétní informace o konkrétním oboru studia a přesvědčit rodiče nebo budoucího studenta, že právě vaše škola je tou správnou volbou.

Jaké můžete čekat výsledky?

To, že u škol fungují podobné pravidla on-line marketingu jako u komerčních firem, jsme si ověřili na desítkách, zejména středních škol.

Díky kampaňovému webu v kombinaci s propagací na sociálních sítích se nám do této chvíle podařilo zvýšit počet podaných přihlášek až o 40%

Reálně je možné zvýšit zájem o konkrétní studijní obory v jednotkách až desítkách procent podaných přihlášek. Vždy však záleží nejen na typu studijního oboru, ale zejména na způsobu, kterým se škola dlouhodobě prezentuje veřejnosti.

Na závěr se můžete podívat na vybrané reference kampaňových webů z naší produkce.

Diskuse k článku